Aandragen verbeteringen

Hier kun je je opmerkingen over de Nederlandse Firefox-vertaling kwijt.
tienm
    unknown unknown

Aandragen verbeteringen

Bericht door tienm »

Paginabron: Dit vertelt niet wat het is, het kan ook de bron van de pagina zijn, diegene die het geschreven heeft dus. Dat is de normale betekenis van bron i.c.m. documenten. Dus Pagina Broncode is bijvoorbeeld een beter alternatief.

"Pagina vooruit": Dit is geen Nederlands. Vooruit is een actie, de uitdrukking is "Volgende pagina en "Vorige Pagina". Als je een boek leest, zeg je ook niet doe een pagina vooruit, of zoiets.

"Bladwijzers": Dit is een letterlijke vertaling van Bookmarks, alleen, een Bookmark in het Engels heeft een licht andere betekenis. Gezien Bookmark, danwel Favorieten ingeburgerd is, lijkt het niet verstandig een nieuwe term voor de introduceren. Dus of Bookmark, of Mijn Favorieten gebruiken.

"Vroegere Geschiedenis": Dit is een pleonasme en daarom niet wenselijk. Het zegt mij niet wat het betekent. Geschiedenis is al in het verleden. Dus hier zullen we iets anders op moeten bedenken, hoe lastig dit ook in dit geval is.

"Koppeling": Link is als term ingeburgerd bij alle computergebruikers. Het heeft weinig zin om dit te wijzigen. Link is een begrip geworden, waardoor Koppeling aangeeft dat het waarschijnlijk iets anders zal betekenen, wat dus niet zo is. Kortom, verwarring.

"Deelvenster": Lijkt een goede term, toch lijkt me de Engelse term hier meer op z'n plaats, gezien dit meer door techneuten dan door eingebruikers gebruikt wordt.


"Tekstgrootte vergroten": Dit is Nederlandstechnisch niet mooi. Omdat in het menu al over de grootte van de tekst gesproken wordt, zou ik hier het woord "Tekstgrootte" weglaten.

Venster / scherm: Soms wordt er "Scherm" gebruikt, waar ergens anders voor hetzelfde "Venster" staat. Even rechtzetten. Scherm lijkt me beter, omdat dit het ingeburgerd is.

In het 1e menu: "Sluiten" en "Afsluiten". Deze termen zijn voor een eindgebruiken synoniem, dus wat gebeurt er als ik op de 1 of de ander klik? De eerste zou ik wijzigen in "Sluiten Scherm" en de 2e in Afsluiten Firefox, zodat duidelijk wordt wat er verwacht kan worden.


Tekst grootte: Dit is 1 woord, zonder spatie.

Aanbevelen: Dit is weliswaar de letterlijke vertaling van promote, echter, heeft een andere betekenis gekregen in het Nederlands. Promoten is ook een goed Nederlands woord geworden, wat 100% de lading dekt van het Engelse promote. Het lijkt dan beter om promoten te gebruiken dan Aanbevelen.

Zichtbaar tonen: Ook dit is een pleonasme. Als je iets toont, is het zondermeer zichtbaar.

Codering: Dit is vertaald vanuit het Engelse Encoding. Voor de duidelijkheid is Tekenset een veel aansprekender oplossing in het Nederlands. Codering wijst niet naar iets specifieks.

Bedekken: Tile is weliswaar iets, wat iets bedekt, alleen bedekken in het Nederlands een relatie tot afdekken, wegstoppen. Hoewel dit lastig is, levert iets als "Naast elkaar" meer begrip op wat er zal gebeuren met het plaatje, als je het als achtergrond instelt.

"Systeem cursor verplaatsen bij focus-/selectiewijzigingen": Ik heb geen idee wat ik hieraan heb. Als ik het zou vertalen als: "Inschakelen Cursor om met toetsenbord tekst te kunnen selecteren", heb ik in ieder geval een gevoel wat ik ermee kan.

Toegestane stekken: Stek kan van alles betekenen in het Nederlands en leidt dus tot verwarring. Primair komen alle betekenissen erop neer: "dat waar ik vandaan kom". Of het nu een stek van een plant is, of mijn stekkie (huis). Dus het is een behoorlijk afwijkende vertaling. Zeker als er een ingeburgd woord voor bestaat: website. De Engelse korten het meestal af tot Site, dat zegt de Nederlander net te weinig, website is HET woord. Ik zou niet weten waarom we hiervoor een nieuw woord moeten introduceren. Het vergroot enkel de verwarring bij de eindgebruikers.


Dit was alleen nog een quick scan door browser.dtd


Mathijs.